Gezondheidsvragenlijst

Bepaalde ziekten en afwijkingen, het gebruik van medicijnen en leefgewoonten kunnen invloed hebben op uw mondgezondheid. Ook kan de mondhygiënische behandeling invloed hebben op uw gezondheid wanneer u een bepaalde ziekte heeft. Met de juiste informatie kan ik bepalen of er beperkingen zijn voor uw behandeling of dat er aanleiding is voor het nemen van voorzorgsmaatregelen.

Het is daarom belangrijk dat u de vragenlijst zorgvuldig invult, maar ook bij ieder bezoek aan uw mondhygiënist eventuele veranderingen doorgeeft. Aan het begin van iedere behandeling zal ik of er nog verandering hebben plaatsgevonden in uw gezondheid, medicijngebruik en of u bij een arts, specialist bent geweest of in het  ziekenhuis een behandeling heeft gehad. Indien nodig zal ik contact opnemen met uw behandelend arts voor overleg.

Uw gegevens worden conform de wetgeving rondom privacy en persoonsregistratie behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim. Indien u de medische anamneselijst niet wenst in te vullen, kan ik, gezien het medisch risico en mijn visie op kwalitatief goed handelen, u niet als patiënt aannemen.

Lees in onze Privacyverklaring hoe we uw gegevens verwerken.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Ok