Mijn tarievenlijst

 

Samenvatting uit tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2019 

I Consultatie en diagnostiek (C)

a. Diagnostisch onderzoek
Periodieke controle
Probleemgericht consult
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
Schriftelijke medische anamnese
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

Mondzorg aan huis

III Preventieve mondzorg (M)

Preventieve voorlichting en/of instructie ( per 5 minuten)
Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten)
Gebitsreiniging (per 5 minuten)
Beslijpen en/of fluorideren melkelement
Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
Behandeling gevoelige tandhalzen en applicatie medicament
Fluoride behandeling

Beoordeling kleine röntgenfoto                                                  Beoordeling kaak overzichtsfoto                                                            

IV Verdoving (A)  

Oppervlakte verdoving
Geleidings- en/of infiltratie verdoving

XII Tandvleesbehandelingen (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

Grondig reinigen wortel, complex

Grondig reinigen wortel, standaard

Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële behandeling

Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

Beperkt consult parodontale nazorg

Consult parodontale nazorg

Uitgebreid consult parodontale nazorg

Complex consult parodontale nazorg 

Evaluatie onderzoek met pocketstatus

Evaluatie onderzoek met parodontiumstatus

Diversen 

Pocketregistratie
Parodontiumregistratie
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
Behandeling tandvleesabces
Toepassing lokaal medicament, exclusief materiaalkosten
Uitgebreide voedingsanalyse

 


C11     
C13

C22
C28

C80 

 

M01
M02
M03
M05
M32
M30
M40

X11 X23

 

A15
A10

 

 

T11

T12

T21

T22

T31

T32

T33

T41

T42

T43

T44

T60

T61

 

T91
T92
T93
T94
T57
T96

 


€   22,16
€   22,16

€   22,16
€ 104,95

€   17,49

 

€   13,07
€   13,07
€   13,07
€   26,24
€   17,49
€     5,83
€   14,58

€   12,24        €  25,66

 

 €    7,58
 €  14,58

 

 

€ 154,51

€ 169,09

€   31,49

€   23,32

€   90,38

€ 104,95

€   46,65

€   61,22

€   88,63

€ 117,78

€ 156,85

€ 154,51

€ 169,09

  

€  34,98
€  69,97
€  40,82
€  78,71
€  62,97
€  58,31

Bovenstaand is een overzicht van de behandelingen die ik het meest in mijn praktijk verricht.

Voor de volledige tariefbeschikking verwijs ik u naar de website van de NZa. www.nza.nl

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Ok