Anita Vonhoff

Vanaf 1995 run ik met veel plezier en succes mijn eigen praktijk als vrijgevestigde mondhygiëniste aan huis. Eerst 21 jaar op Berkenlaan 24 in Loosdrecht en sinds 1 maart 2016 op Elzenlaan 10a ook in Loosdrecht. Daarvoor heb ik sinds mijn afstuderen in 1989 in Utrecht bij verschillende tandartsenpraktijken in Hilversum en Loosdrecht gewerkt.

De titel “mondhygiënist” is een door de wet BIG beschermde titel. Deze titel waarborgt de deskundigheid en bekwaamheid van handelingen op het gebied van de mondhygiëne. Wilt u weten of uw  zorgverlener goede kwaliteit levert, vraag dan altijd bij artsen en paramedici naar hun diploma en vraag na wat ze doen aan bij- en nascholing.

nvm.pngKwaliteit heb ik in mijn praktijk hoog in het vaandel staan, daarom heb ik mij in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM) laten registreren.

Mondhygiënisten die net als ik actief met hun vak bezig zijn en investeren in kwaliteit kunnen zich na het volgen van bij- en nascholing inschrijven in deze registers.

Bij mij in de praktijk hebben verschillende mondhygiënisten in opleiding de mogelijkheid gekregen om stage te lopen. Een aantal van deze stagiaires uit Hilversum, zijn daarna hun eigen praktijk gestart.

Docent bij Stichting Implant College

Bij de Stichting Implant College heb ik een aantal jaren de cursus Praktische nazorg bij implantaten, een post HBO opleiding aan andere mondhygiënisten en tandartsen gegeven. In de mondhygiëne praktijk zien we zeer veel patiënten met implantaten. Het is belangrijk dat de patiënt na het plaatsen van de implantaten en de prothetische voorziening goed behandeld en goed voorgelicht wordt. De mondhygiënist moet hiervoor bekend zijn met de theorie om de diagnose te kunnen stellen en de juiste behandeling te geven. De cursus is speciaal gericht op mondhygiënisten die geïnteresseerd zijn in de praktische uitvoering van de nazorg. Naast theorie wordt er vooral handvatten gegeven over de te gebruiken instrumenten en materialen. Bovendien wordt ervoor gezorgd dat het protocol “nazorg bij implantaten” goed geïnterpreteerd en toe gepast wordt.