Cursussen

Om constant op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op mondhygiëne gebied en praktijkhygiëne volg ik constant bij- en nascholingscursussen. Dit houdt de kwaliteit van werken op een hoog peil. Naast het volgen van cursussen is het bijhouden van vakliteratuur natuurlijk ook van groot belang.

Hieronder treft u een aantal bij- en nascholingsactiviteiten aan, die mondhygiëniste Anita Vonhoff gevolgd heeft, met daarbij een korte beschrijving van wat zo'n cursus inhoud.

Anesthesie

 • Lokale anesthesie: theoretische en praktische update 2014
 • Lokale anesthesie  
  Deze cursus zorgt voor de noodzakelijke deskundigheid en bekwaamheid die nodig is om lokale anesthesie (verdoving) per injectie toe te dienen. Indien de initiële parodontale behandeling van patiënten erg pijnlijk is, kan het behandelen van een patiënt onder anesthesie prettig zijn. De Wet BIG stelt dat mondhygiënisten deskundig en bekwaam zijn om lokale anesthesie te geven. Wel dient de eigen tandarts hiervoor een schriftelijke opdracht te geven.

Parodontologie

 • Congres Paro 2019
 • Congres Itissen op een rijtje
  congres over parodontitis, implantitis, protocol kindermishandeling, speekselstenen
 • Congres Paro 2012
  Congres over roken en parodontitis, peri-implantitis, risicofactoren bij behandeling
 • Bijeenkomst implantaten en implantaatconstructies 2011
 • Congres Rondom Paro 2010 
  2 Daags najaarscongres. Rondom Paro, gaat over de mogelijkheden en beperkingen van de mondhygiënist in de praktijk, orthodontie, stress en de mond, voeding en toepassing van actieve zuurstof  binnen de tandheelkunde. De volgende dag gevolgd door een symposium over diabetes, osteoporose, hart en vaatziekten en systeemziekten.
 • Congres Evidence based mondhygiëne 2009
  Het gebruiken van evidence based in de eigen mondhygiëne praktijk, parodontale behandelingen
 • Paro en verwijzing 2008
  Over hoe en wanneer doorverwijzen naar de parodontoloog
 • Congres “Lasergebruik”  2006 
  Congres over het gebruik van de laser in de tandheelkunde en endodontologie. Het bleken van elementen met de laser. En het gebruik van de laser in de chirurgie en de parodontologie
 • Congres Aanvullende parodontale therapie, waarheid of fictie 2005
  Congres over het gebruik van lasertherapie, ultrasoon apparatuur, mondspoelmiddelen, lokaal antibiotica bij de parodontale behandeling. De nazorg en recallbehandeling van patiënten met implantaten. Het gebruik van systemische antibiotica in de parodontologie.
 • Thema avond parodontologie 2004
  Avond over de samenwerking tussen de vrijgevestigde mondhygiënist en de parodontoloog
 • Congres Paro met z’n allen 2002
  Congres waarbij de samenwerking tussen tandartsen, mondhygiënisten, preventie-assistenten en tandartsparodontologen om de bevolking parodontaal gezond te krijgen centraal staat. De cursusinhoud omvat diagnostiek, preventieve aanpak, zelfzorg van patiënten en professionele zorg.
 • Parodontale diagnostiek en behandelingsplanning
  In deze cursus komen de parodontale onderzoeksmethoden (mondonderzoek, meting van de pocket), het stellen van de diagnose (gingivitis, parodontitis) en de behandelingsplanning (initiële fase, herbeoordeling, nazorg) aan de orde. Tevens wordt er ingegaan op zaken als chirurgie en bacteriologische onderzoeken.
 • Innovatieve technologieën in de parodontologie.
  Nieuwe technologische doorbraken in de parodontologie, zoals weefselregeneratie. Aandacht voor implantologie en membranologie.

Implantologie

 • Peri-implantitis voorkomen, vroegtijdig opsporen en behandelen Implacademy 2019
 • Docent bij Stichting Implant College voor de cursus Praktische Nazorg bij Implantaten 2019
 • Docent bij Stichting Implant College voor de cursus Praktische Nazorg bij Implantaten 2018
 • Docent bij Stichting Implant College voor de cursus Praktische Nazorg bij Implantaten 2017
 • Peri-implantaire infecties 2011
  bijeenkomst over infecties bij implantaten
 • Congres Zorgsaam twee 2008
  Congres over peri-implantitis, parobehandelingen in esthetische zones, communicatie met de patiënt
 • Congres Implantologie "het zwarte gat" 2007
  Congres waarbij de mogelijkheden en onmogelijkheden van het implanteren wordt besproken. Ingegaan wordt op tandtechniek, de kroon op uw werk. Hoe peri-implantitis te voorkomen en te behandelen is. Welke faktoren het succes van implanteren op lange termijn kunnen beïnvloeden.
 • Symposium Implantologie 2001
  Symposium over de systemen die voor implantaten gebruikt kunnen worden.
 • Mondhygiënist en implantologie 2001
  Indien eigen gebitselementen verloren zijn gegaan, kunnen er implantaten in de kaak geplaatst worden. Deze cursus geeft inzicht in nieuwe ontwikkelingen, het behandelen van implantaten, voorlichting aan de patiënt, behandeling van complicaties, e.d.
 • Congres Implantologie 2000
  Informatie over de behandeling van implantaten, instructie methoden en nieuwe ontwikkelingen van de diverse implantaatsystemen.

Medische gecompromitteerde patiënt

 • Philips pre congres Medicatie, mondgezondheid, zwangerschap 2018
 • Klinische avond extreme tandartsangst 2017
 • BHV cursus 2014
 • Congres mondzorg en Oncologie 2014
 • Congres Koers op Kwaliteit en Innovatie 2012
  Congres over orale en extra-orale halitose
 • Bijeenkomst Probiotica 2012
  Bijeenkomst over voeding, probiotica en de mondgezondheid
 • Lichen Planus 2009
  Herkenning en behandeling van Lichen Planus in de mondhygiëne praktijk
 • Training Oncologie 2006
  Er zijn meer dan 100 verschillende kwaadaardige oncologische afwijkingen die zich in een vroeg of een laat stadium kunnen manifesteren in de mond. Dit betekent dat de mondhygiënist regelmatig te maken krijgt met patiënten die voor een oncologische afwijking worden behandeld.
 • Congres Krakende kaken en zeurende spieren 2005 
  Congres over kaakgewrichtsproblemen en de behandeling daarvan. Met lezingen over het kaakgewricht, de kauwspieren en oefentherapie voor TMD-patiënten. Welke mogelijkheden zijn er voor de mondhygiënist en wanneer komt de fysiotherapeut in beeld. Wat is de betekenis van kaakgewrichtsproblemen voor de praktijkuitoefening van de mondhygiënist.
 • EMMRA-systeem medische calamiteiten 2004
  Cursus over het anamnese-systeem, de ASA-risicoscore, systemische afwijkingen die interferen met tandheelkunde en het voorkomen van medische accidenten
 • Voedselallergie 2004
  Uitgebreide informatiedag over de relatie tussen allergie, voedsel en de mond
 • De patiënt na ziekenhuisopname terug in de praktijk 2002
  Hoe de behandeling van een patiënt in de nazorgfase moet zijn, nadat deze in het ziekenhuis behandeld is voor b.v. chirurgie of bestraling van het hoofdhalsgebied, HIV of AIDS, mondproblemen e.d
 • Congres Kwestie van kiezen 2001
  Congres over lokale antibiotica, cariëspreventie bij orthodontie patiënten, benaderen van kinderen, halitose, patiënten na ziekenhuisopname weer terug in de huispraktijk.
 • Craniomandibulaire functie en dysfunctie 2001
  De cursus geeft inzicht in de pijndiagnose, etiologische factoren, functiediagnose, behandelingsbehoefte en/of noodzaak bij klachten aan het kaakgewricht (craniomandibulaire dysfunctie).
 • Congres Kiespijn 2001 
  Basisprincipes van pijn, het ontstaan van pijn, pijnbeleving, pijnbeïnvloeding. Verder werd de anamnese, diagnose en behandeling en bestrijding van pijn behandeld.
 • Congres Parodontitis Medisch bekeken 2000
  De invloed van roken, diabetes, cardiovasculaire aandoeningen op de parodontitis. En de invloed van parodontitis op de algehele gezondheid.
 • Post-protocollaire planning 
  Congres over parodontologie in relatie met implantologie en chirurgie. Halitose (slechte adem), roken en tongpiercings.
 • EHBO en reanimatie
  Indien er zich tijdens de behandeling medische calamiteiten voordoen, moet de mondhygiënist adequaat kunnen handelen. Te denken valt aan flauwvallen, hyperventilatie, epileptische aanval, adem of hartproblemen, en vele andere zaken, waarbij een goede reactie van (levens-)belang kunnen zijn voor uw gezondheid
 • Congres Krakende kaken en zeurende spieren
  Congres over kaakgewrichtsproblemen en de behandeling daarvan. Met lezingen over het kaakgewricht, de kauwspieren en oefentherapie voor TMD-patiënten. Welke mogelijkheden zijn er voor de mondhygiënist en wanneer komt de fysiotherapeut in beeld. Wat is de betekenis van kaakgewrichtsproblemen voor de praktijkuitoefening van de mondhygiënist

Bacteriologisch onderzoek

 • Bugs in Concert IV 2009
  Congres gegeven door Laboral Diagnostics over parodontologie, implantologie, genetica en nieuwe bacteriologische onderzoeken.
 • Bijeenkomst Microbiologische diagnostiek 2007
  Informatie over microbiologie en parodontologie
 • Bugs in Concert III
  Congres gegeven door Laboral Diagnostics over parodontologie, implantologie, genetica en nieuwe bacteriologische onderzoeken.
 • R/AB, een overzicht 2003
  Congres over antibiotica, medische anamnese, endocarditis, indicaties en contra-indicaties, behandeladviezen.
 • Symposium "Periochip & Chloorhexidine" 
  Symposium over het gebruik van chloorhexidine en de toepassing van de periochip. De periochip in combinatie met scaling en rootplaning geeft een significante reductie van de pocketdiepte vergeleken met enkel scaling en rootplaning bij pockets groter of gelijk aan 5mm.

Divers

 • Gezond begint in je Mond Lezing Yvonne Kort 2019
 • Informatiestand jaarmarkt voorlichting en informatie 2018
 • Project Houd je mond gezond Lesgeven OBS de Linde 2018
 • Projecht Houd je mond gezond Lesgeven Peuterspeelzaal de Meidoorn 2018
 • Informatiestand Emtinckhof voor ouderen 2018
 • Informatie bijeenkomst vrijgevestigden 2019
 • Congres Science in Daily Practiec 2017
 • Lustrum Congres 50 jaar NVM Mondhygienisten 2017
 • Informatiestand week van de mondhygiënisten bij Jumbo Loosdrecht 2017
 • Congres ouderen onze zorg, wegwijs in het grijs 2017
 • Klinische avond GigaGaaf onderzoek 2017
 • Project Oud Je Mond Gezond 2016
 • Congres Verslavingen binnen de mondzorg 2016
 • Bijeenkomst Zelfstandige Ondernemende Mondhygiënisten 2016
 • Informatiestand Mondhygiene bij Boer en Fairmarkt in Loosdrecht 2016
 • Project Houd je Mond Gezond, praktijkbezoek en les aan OBS de Linde 2016
 • Congres Mondzorg bij de jeugd 2015
 • Week van de mondhygienist Lesgeven op OBS de Linde 2014
 • Posterpresentatie NVM congres 2013
 • Congres Gaaf en Goed gebekt 2012
  Lezingen over het kindergebit, kindertandheelkunde, plaque en cariës en kindervoorlichting
 • Patiëntveiligheid 2012
  Cursus over verantwoord medicijngebruik en patiëntveilig handelen
 • Workshop air-polishing 2012
  Wetenschappelijke onderbouwing van het gebruik van de airflow en gebruiksinstructie
 • Congres Maastricht in Flow 2012
  Congres over parodontologie, cariëspreventie, lasers, traumatologie
 • Veiligheid, protocollen en omgaan met klachten 2011
  Infectiepreventie en infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk 2011
 • De vrijgevestigde praktijk onder de loep 2010
  2 daagse cursus waarbij de eigen werkzaamheden en inzichten worden bekeken. Met het doel de eigen praktijkvoering te verbeteren om zo een hogere kwaliteit aan de patiënten te leven.
 • Forensische tandheelkunde  2010
 • Ergonomie: preventie van klachten 2009
  De eigen werkhouding kritisch analyseren en maatregelen nemen ter voorkoming van klachten van het houdings- en bewegingsapparaat.
 • Bijeenkomst  vrijgevestigde mondhygiënisten 2009
  over het visiedocument van de Nederlandse Zorgautoriteit
 • Tijd voor kwaliteit 2008 de toepassing van kwaliteit in de dagelijkse praktijk, imago van kwaliteit, welke kwaliteiten heb je
 • Congres "De mondzorgkundige mondhygiënist" 2006
  Congres waarbij de veranderingen in de mondzorg vanaf 2000 centraal staat. De rechtstreekse toegankelijkheid van de mondhygiënist, wijzigingen in de taakherschikking in de mondzorg, eigen bevoegdheid
 • Congres "Jong geleerd: oud gedaan" Preventie blijft de basis 2006
  Preventie wordt door verschillende sprekers belicht. Er is een lezing die ingaat over de proactieve mondzorg voor onzelfredzame ouderen. Een lezing over de randvoorwaarden van een gezonde lijfstijl. Er wordt ingegaan op de een onderzoek naar het tandenpoetsgedrag bij jonge kinderen. Het preventiemodel "Nexo" wordt besproken.
 • Kwaliteitsregistratie 2005
  Presentatie over de regelingen rond het Kwaliteitsregister Paramedici
 • Kwalitatieve Praktijkvoering 2005
  Achtergronden voor de vrij gevestigde mondhygiënisten met betrekking tot de zorgverzekeraars
 • Bleken ins & outs 2005
  Symposuim over bleken.
 • Evidence Based Tandheelkunde: Welke patiënten komen voor bleken in aanmerking, welke producten kunnen gebruikt worden, zijn er alternatieven. Wat zijn de schaduwzijden van het bleken, welke risico's zijn er op korte en lange termijn.
 • Whitening in de Praktijk 2005
  Informatieve avond over bleken, bleekmethoden door middel van de Zoomlamp.
 • Congres Evidence-based handelen 2004
  Tegenwoordig spelen de resultaten van gedegen wetenschappelijk onderzoek een steeds grotere rol bij het maken van de dagelijkse keuze in de behandeling. Tijdens dit congres werd aandacht besteed aan het hoe en waarom van deze op wetenschap berustende manier van wetenschappelijk onderzoek. Maar ook aan de manier waarop dat onderzoek kan worden opgezet, uitgevoerd en geanalyseerd.
 • De toekomst "vrij" gevestigd 2001
  Congres voor de vrijgevestigde mondhygiënist over het kwaliteitsregister, visitatie, praktijkhygiëne, medische anamnese, rsi.
 • Bijeenkomst Hygiëne in de praktijk 2000 
 • Training voor visiteur bij andere mondhygiënisten.
 • Individuele voorlichting.
  Het geven van voorlichting heeft het doel dat de patiënt de mond (nadat deze door de behandeling van de mondhygiënist weer gezond is geworden), zelf zo kan reinigen dat de mond gezond blijft. Alleen met gezamenlijke inspanning is dit mogelijk. De cursus geeft informatie over hoe de patiënt het beste te motiveren is en blijft. Door training leert de mondhygiënist de kennis duidelijk over te brengen op de patiënt.
 • De professionele gebitsreiniging, ultrasoon en handinstrumenten.
  Compact clinic over de verschillen tussen handinstrumenten en ultrasone tandsteenverwijderapparatuur