Intercollegiale Toetsing

De Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM) heeft samen met het Centraal Begeleidingsorgaan voor de intercollegiale toetsing (CBO) sinds 1996 intercollegiale toetsingsgroepen voor mondhygiënisten opgezet.

Aan de hand van gekozen onderwerpen wordt met een klein aantal mondhygiënisten de eigen werkwijze en die van de andere groepsleden wordt beoordeeld. Dit met het doel de kwaliteit van het handelen te bevorderen, en zo de zorg van de patiënt te verbeteren.

Sinds 1997 is Anita Vonhoff als deelnemer actief bij de Intercollegiale Toetsingsgroep Utrecht Heuvelrug.

De volgende onderwerpen zijn in deze groep besproken:

 • Paroprotocol. Het opzetten van een protocol voor de behandeling bij een patiënt met parodontitis (tandvleesontsteking met steun- en botverlies).
 • Medische anamnese.Het maken van een gezondheidsvragenlijst, met een bijlage met hierin de uitgewerkte vragen.
 • Disclosen.Verkorte methode om de gebitselementen te disclosen (kleuren) met een plaquescore erbij, om op een snelle wijze een te controleren percentage van het mondhygiëne-niveau van de patiënt te verkrijgen.
 • Furcaties. Het ontwikkelen van een folder over het reinigen van furcaties (wortelsplitsing bij een gebitselement) voor de patiënt duidelijk te maken.
 • Casusbespreking. Het bespreken van een casus om te bekijken hoe de andere leden van de gespreksgroep de behandeling van deze papieren patiënt zouden doen.
 • Mondspoelmiddelen. Het beoordelen van de werking, de samenstelling en het gebruik van de op de markt zijnde mondspoelmiddelen.
 • Kweken. Opstellen van een protocol over wanneer een bacteriologische kweek te maken. Met daarbij de bespreking van de diverse paropathogene micro-organismen en de gebruikte antibiotica.
 • Implantaten. De verschillende implantaatsystemen, het plaatsen van een implantaat, het reinigen en de instructie aan de patiënt
 • Patiënttevredenheidsonderzoek. Kwaliteitsverbetering in de zorg staat of valt met de tevredenheid van de patiënten. Met een patiënttevredenheidsonderzoek is een onderzoeksinstrument ontwikkelt om die tevredenheid te meten, om hiermee uiteindelijk de kwaliteit en de patiëntgerichtheid binnen de mondhygiënische zorg te verbeteren.
 • Craniomandibulaire disfuncie. Herkennen van de klachten,  geven van adviezen aan de patiënt. Massage technieken voor de spieren. Door verwijzing naar tandarts, kaakchirurg of gnatholoog.
 • Psychosociale anamnese. Bekend zijn met de verschillende psychiatrische ziekten, die een rol kunnen spelen bij de mondhygiënische behandelingen. Medicijn gebruik, observeren van gedrag en stemming. Het maken van een psychosociale anamnese en kijken hoe die toe te passen is in de  mondhygiënepraktijk. 
 • Tanderosie. De vroegtijdige diagnose, identificatie, vastleggen van de erosie. Het wegnemen van de mogelijke schadelijke factoren. Het nemen van preventieve maatregelen en geven van informatie om verergering van erosie te voorkomen.
 • Infectie preventie in de tandheelkundige praktijk. Bekend zijn met het WIP advies en de toepassing daarvan in de eigen praktijk.
 • Voorlichting aan 0-18 jarige. Inzicht in bestaand foldermateriaal en het zelf ontwikkelen van informatiebrieven die gebruikt kunnen worden op de basisschool.