Kwaliteitsregister

Mondhygiënisten kunnen zich laten registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici (StKRP) en/of het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM), indien zij voldoen aan bepaalde criteria. Beide kwaliteitsregisters hebben als doel het waarborgen van de kwaliteit. Ingeschreven mondhygiënisten zijn actief met hun vak bezig en investeren in kwaliteit, door het volgen van bij- en nascholing.

Van belang is dat als u wilt kiezen voor een zorgverlener van wie de kwaliteit gegarandeerd is, u zelf navraagt / controleert of diegene is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (StKRP) en/of het Kwaliteitsregister voor Mondhygiënisten (KRM). Voor tandartsen bestaat er het Kwaliteitsregister voor Tandartsen (KRT). Voor assistenten is er geen kwaliteitsregister, waardoor u niet kunt controleren of diegene geschikt is voor het werk dat hij/zij gaat leveren.

Sinds 2000 kunnen de mondhygiënisten zich inschrijven in het basisregister. Iedere 5 jaar is herregistratie in het initiële register mogelijk.

  • Hiervoor moet er 1840 uur werkervaring in 5 jaar zijn.
  • Tevens dienen er minimaal 100 punten behaald te worden voor bij- en nascholingsactiviteiten en deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Sinds 2009 kunnen mondhygiënisten zich inschrijven in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten. Ook hierbij is na 5 jaar herregistratie mogelijk.

  • Hiervoor moet er 1600 uur werkervaring in 5 jaar zijn.
  • En er moeten 160 punten behaald zijn uit deskundigheidsbevorderende activiteiten, bestaande uit  communicatie, samenwerking, kennis & wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit.
  • Alle ingeschreven mondhygiënisten moeten het Beroepsprofiel, Mondhygiënist in Nederland en de Gedragscode voor mondhygiënisten onderschrijven. Tevens moeten zij deelnemen aan een klachtenregeling, die voldoet aan de Wet klachtrecht Cliënten Zorgsector.