Rechtstreeks toegankelijk

Vanaf 2006 is de mondhygiënist rechtstreeks toegankelijk. Patiënten kunnen direct naar de mondhygiënist gaan voor behandeling. Zij hebben geen verwijzing van een tandarts meer nodig.

Toch acht ik het van belang dat uw eigen tandarts op de hoogte is, wanneer u patiënt wordt in mijn praktijk. Uw tandarts zal altijd een rapportage over mijn behandeling aan u ontvangen.

Goede communicatie tussen de mondhygiënist en uw tandarts of andere disciplines binnen de tandheelkunde blijft essentieel voor het leveren van een goede kwaliteit van de mondzorg in zijn geheel.

Samenwerking, kennisuitwisseling en collegiale ondersteuning blijven van belang. De patiënt blijft centraal staan, waarbij de teamleden door duidelijke afspraken ieder op zijn eigen deskundigheid en op zijn eigen opleidingsniveau werkzaam is.