Wet BIG

De titel “mondhygiënist is een door de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) beschermde titel. Dit betekent dat alleen mondhygiënisten die hun diploma gehaald zijn, bevoegd en bekwaam zijn om dit beroep uit te oefenen en deze titel mogen dragen.

De titel mondhygiënist waarborgt dus de deskundigheid en bekwaamheid van handelingen op het gebied van de mondhygiëne.

Voorafgaand aan een mondhygiënische behandeling kunt u uw behandelaar naar het diploma mondhygiënist en verdere bij- en nascholingsactiviteiten vragen.

De wet BIG stelt namelijk dat de hulpvrager / patiënt zelf keuze mag maken tussen de verschillende categorieën van beroepsbeoefenaren voor een mondhygiënische en/of tandheelkundige behandeling

Dus u kunt zelf kiezen welke zorgverlener (tandarts, mondhygiënist, preventieassistente of assistente) welke behandeling bij u gaat uitvoeren. Om deze keuze gericht te kunnen maken kunt u altijd informatie vragen aan uw mondhygiënist, het is tenslotte uw gezondheid en de kwaliteit van uw behandeling waar het omgaat.