Garantiefonds mondzorg

Vanaf 2013 is de NVM met haar leden collectief aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Mondzorg.

De garantieregeling geeft de consument een extra zekerheid na het indienen van een klacht en voorkomt voor de consument onnodig getouwtrek over de uitvoering en betaling van een herstelbehandeling. De SGM garandeert onder nadere voorwaarden de kosten van een herstelbehandeling die voortvloeien uit een door de door de SGM geaccepteerde klachtencommissie gegrond verklaarde klacht.

Beroepsbeoefenaars in de mondzorg onderscheiden zich door aan te geven in te staan voor de geleverde kwaliteit. De herstelbetaling wordt vanuit het Garantiefonds gedaan en het bedrag wordt gevorderd bij de zorgverlener die in gebreke is gebleven. Het Garantiefonds is er dus voor de patiënt.