Zorgverzekering

De mondhygiënische behandeling valt ,afhankelijke van bij welke zorgverzekeraar u uw verzekering u heeft afgesloten, onder de aanvullende verzekering of de aparte tandartsverzekering. Indien u een restitutieverzekering heeft afgesloten waarbij de zorgverlener niet gecontracteerd hoeft te zijn, dan krijgt u de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed, tot het maximum van de totaal te vergoeden tandheelkundige zorg, die bepaald wordt door uw zorgverzekeraar. Bij een restitutiepolis heeft u vrije keuze naar welke zorgverlener u gaat.

Heeft u een naturapolis of een restitutiepolis waarbij de zorgverlener / mondhygiënist wel gecontracteerd moet zijn, dan krijgt u vermoedelijk de behandeling niet vergoedt. Een aantal zorgverzekeraars bieden de zorgverleners / mondhygiënisten een contract aan met eenzijdige voorwaarden. Als mondhygiënist wil ik zelf de zeggenschap over mijn eigen praktijk behouden evenals de vrijheid om mijn behandelingsmethoden, materialen en medicatie af te stemmen op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Keuzes die ik natuurlijk maak in overleg met u als patiënt en die dus naar mijn idee niet bepaalt moeten worden door de zorgverlener.

Om deze reden heb ik geen enkel contract afgesloten met enig zorgverlener. Dit zou kunnen betekenen dat sommige verzekeraars mijn behandeling niet aan u vergoeden. Kijkt u uw polis hierop goed na. Komt u er niet uit, neem dan de polis en de polisvoorwaarden tijdens uw behandeling mee, dan kunnen we samen bekijken voor welke vergoedingen u in aanmerking komt. Stuurt u toch vooral de nota's naar uw zorgverzekeraar op.