Implantaten

Implantaten zijn kunstwortels of kunsttanden van titanium die verloren gegane gebitselementen vervangen. Op de implantaten kan een kroon, brug of een gebitsprothese geplaatst worden.

Indien er in de mond implantaten aanwezig zijn, is de eigen mondhygiëne wederom van groot belang. Net als bij de eigen gebitselementen en het tandvlees kan er ook rondom een implantaat bij onvoldoende mondhygiëne een tandvleesontsteking ontstaan. Zeer regelmatige controle van het tandvlees en het controleren van de mondhygiëne is daarom zeer belangrijk, om ernstige complicaties te voorkomen.

Voor het reinigen van de implantaten moet de mondhygiënist speciale instrumenten gebruiken, om beschadiging van het oppervlak van de implantaten te voorkomen.